Reisverslag: Aan de slag in Tanamalwila

Geplaatst op 1 maart 2017

Ons werkgebied voor de microfinanciering is uitgebreid. Met de opgedane ervaring van afgelopen jaren in Wellawaya gaan we in een nieuw gebied aan de slag in Tanamalwila. Het is een nog meer afgelegen gebied in de jungle en daardoor armer.

In Tanamalwila willen we ons met name gaan richten op onderwijs in combinatie met werk. Van de 17 scholen in het gebied hebben er maar 5 hogere klassen waardoor de meeste kinderen kansloos met 14 jaar de school verlaten. Niet in de laatste plaats omdat zowel letterlijk als figuurlijk de afstand naar de school groot is.

Betere bereikbaarheid van onderwijs

Voor de nog schoolgaande kinderen creëren we via bijlessen in m.n. Engels voor meer kansen voor de toekomst. Daarnaast gaan we in gesprek met de overheid voor langer en beter onderwijs in dit geïsoleerde gebied.

Voor degenen die te oud zijn om nu nog terug naar school te gaan en geen werk hebben is een leerwerkproject ontwikkeld in samenspraak met onze partner in Sri Lanka Arthavida en “Wilde ganzen” vanuit Nederland.

Vakopleidingen

Het project houdt in dat jongeren een vakopleiding gaan volgen. Daarbij kun je denken aan telefoonreparaties, schoonheidsspecialiste, computersoftware, motoronderhoud, huisinrichting etc. We starten met 210 jongeren, maar de aanvraag is het 5-voudige. Inmiddels hebben 60 jongeren een begin gemaakt. Voor het starten in de toekomst van een klein bedrijfje kunnen ze een microfinanciering vragen.

feb-2017-studenten-net-gestart
Afbeelding: Groep studenten die net is gestart

Tijdens onze bijeenkomst blijkt dat er zelfs nu, kort na de start, al een paar jongeren dankzij de opleiding aan de slag zijn. Met zang, dans en toespraakjes laten de jongeren ons weten hoe dankbaar zij zijn voor het initiatief.