Nieuwe beurzen uitgereikt

Geplaatst op 5 april 2017

Het onderwijs op Sri Lanka is een erfenis van haar koloniale verleden. Het door de engelsen ingevoerde systeem van onderwijs bestaat nog steeds. Kinderen gaan naar school vanaf hun zesde jaar en zijn leerplichtig tot het zestiende jaar. Vanaf vijftien jaar kan een ontheffing worden verleend om in de praktijk een vak te leren. Deze vorm van onderwijs heet het O-level (ordinary level) en is dus de verplichte lagere schoolopleiding die ieder kind moet volgen en die 11 jaar duurt. Het onderwijs bestaat uit de vakken taal, levensbeschouwing, Engelse taal, geschiedenis en maatschappijleer, wiskunde en inleiding in natuur- en scheikunde en biologie. In het elfde jaar wordt een examen afgenomen.

O-level en A-level

De resultaten van het O-level-examen bepalen of A-level (advanced level) kan worden gevolgd.  Dit laatste is een tweejarige vervolgopleiding. Voor deze opleiding dienen de kinderen 4 vakken te kiezen. Het behalen van het A-level-examen geeft toegang tot toelatingsexamens voor het hoger onderwijs (universiteit/ hogere beroepsopleiding).

In 2006 slaagde 48% voor het O-level en 42% voor het A-level. Van degenen die slagen voor het A-level kan slechts 10% worden toegelaten tot een hogere studie. Meer capaciteit is er gewoonweg niet. Hierdoor bestaan er veel privéscholen. Degenen die het kunnen betalen volgen studies in het buitenland.

Kinderen uit armste gezinnen gaan niet regelmatig naar school

Het niveau van het onderwijs is zeer verschillend. In steden ligt het niveau vaak hoger dan op het platteland. Helaas is kwalitatief onderwijs alleen toegankelijk voor gezinnen die daar voldoende middelen voor hebben. De financiële status van een gezin bepaalt dan ook vaak tot welk niveau een kind onderwijs kan volgen. Meer welvarende gezinnen kunnen de kosten voor bijscholing opbrengen. Kinderen uit de armste gezinnen gaan niet eens regelmatig naar school. Hoe hoger het behaalde onderwijsniveau, hoe beter de toekomstperspectieven voor een kind.

Sampath helpt de armsten met onderwijs

Sampath Foundation helpt jaarlijks gemiddeld 125 kinderen van wie de ouders niet in staat zijn de kosten van bijscholing op te brengen. De kinderen komen via 2 wegen naar ons. Enerzijds zijn dit de kinderen van ouders die meedoen aan het microfinancieringsprogramma. Anderzijds zijn dit kinderen die via ons eigen contactpersonen, vaak katholieke geestelijken, bij ons komen. In alle gevallen behoren de ouders tot de armste van de armen in het land. De bijscholing heeft ertoe geleid dat jongeren konden doorstromen naar voorheen onbereikbare vormen van onderwijs.

Op dit moment zijn er 17 kinderen actief op de universiteit, 67 doen A level en 38 doen O level.

Studenten ontvangen beurs van Sampath Foundation en volgen zo goed onderwijs

Nieuwe Beurzen uitgereikt

De 6 studenten op de foto zijn zojuist gestart op de universiteit dankzij een beurs van de Sampath Foundation.. Sommigen in Colombo maar anderen ook in de rest van het land. Zij bepalen niet zelf naar welke stad ze gaan. De overheid deelt ze in en plaatst ze. In dit geval gaan ze alle 6 naar verschillende universiteiten in verschillende steden in Sri Lanka.

Wij volgen deze jongelui al een jaar of 4, vanaf O level, en dan via A level nu naar de universiteit. De universiteiten hebben allemaal een andere specialisatie, maar ook is er verschil in kwaliteit. Ze kwamen afgelopen week allemaal naar het hoofdkantoor van onze partner Arthavida in Colombo, om officieel de beurs te krijgen. Voor hen is dit een hoogtepunt. Tikiri, de programmamanager bij Arthavida, schreef erover:

Victorious Scholars

Wellawaya is a town situated in the Uva province belonging to the dry zone of Sri Lanka.  A predominantly agrarian based region, it is home to many marginalised communities and has numerous financial and social disadvantages. The students of the Wellawaya area are therefore at a disadvantage as they live under very poor living conditions, in remote areas with little or no access to external educational support. Although there is free education at school level, private tuition coaching comes at a price. In fact those classes require a price that most of these communities are unable to afford. Education is a very important poverty alleviation tool, as it opens up many opportunities and avenues for socioeconomic development as it creates an opportunity for families to move up in social status and empowers them economically as well.

With the collaboration of Sampath Foundation, Arthacharya started the scholarship programme for university students in 2014. Dulanjali Gunawardhana ( Faculty of Law) , Lahiru Prasanna ( University of Moratuwa), Priyankara Chandana ( University of Peradeniya), Shiroma Aruni Kumari ( University of Ruhuna), Nuwan Tharanga ( University of Sri Jayawardhanapura), Nimmi Shalika ( University of Sabaragamuwa) who were financially funded for their O/Ls and A/Ls in the scholarship programme, entered the university this year.

Last week they were in Arthacharya Head office to collect their 1st scholarship funds. We had a very friendly meeting with the scholars and they were very happy and proud of themselves. They warmly express their gratitude for Sampath Foundation and Arthacharya Foundation. 

Weer een mijlpaal in de ontwikkeling van deze jongelui. Maar ook voor hun trotse ouders!

Helpt u ook een kind bouwen aan een mooie toekomst? Al voor € 15 per maand helpt u een kind met onderwijs op A-level of O-level en voor € 30 kan een kind een maand naar de universiteit. Wordt nu sponsor! Meer info vindt u hier.