Microfinanciering voor ondernemende vrouwen

Geplaatst op 11 december 2017

Wellawaya behoort tot de allerarmste gebieden van Sri Lanka. Geen gemakkelijk gebied om te starten met een Microfinanciering project. Met de financiële steun van Sampath, is het Arthavida gelukt om een grote groep uit de armoede te trekken.

Hoe werkt microfinanciering

Mensen zijn lid van een CBO (Community Based Organisation),  opgezet door Arthavida. De groep beslist mede of mensen in aanmerking komen voor een lening, delen kennis en begeleiden nieuwe leden bij het uitvoeren van hun plannen. Een eerste krediet bedraagt maximaal 10.000 roepies (55,- euro). Als blijkt dat de betalingen goed gaan, kan de lening verhoogd worden zodat er meer geïnvesteerd kan worden in  het bedrijf. Plannen worden ingediend en de CBO vergadert hierover.

Alleen vrouwen

Vrouwen zijn de spil van het gezin, vaak huisvrouw met weinig zeggenschap, maar vol goede ideeën. Wanneer er te weinig geld binnenkomt, wordt geld helaas door mannen vaak verkeerd uitgegeven (drank, gokken en eventueel drugs). Vrouwen zijn sterk en kunnen hier iets aan doen. Door Arthavida worden aan de vrouw kredieten verstrekt. CBO’s bestaan alleen maar uit vrouwen! Ze zijn spaarzaam, inventief en betrouwbaar. Zij zijn in staat om hun gezin uit de armoede te trekken en een mooie bijkomstigheid is dat er gelijkwaardigheid tussen de man en vrouw ontstaat.

Niet schenken maar vechten?

Tijdens een veldbezoek aan 1 van de vrouwen met een microfinanciering, werd duidelijk dat zij het lastig heeft. Er is  geld geleend waarmee een grote agro well is (deels) gebouwd, zodat er water is in de droge tijd om gewassen te verbouwen. Om de put te vullen, is er regen nodig, maar er is al 16 maanden geen spetter  gevallen. De vrouw komt geld tekort voor het afbouwen van de put (150,- euro). Om haar maandelijkse lening te kunnen betalen, verbouwt zij thuis op kleine schaal pinda’s en heeft zij een baan buitenshuis.

Waar in de westerse wereld 150,- euro geen groot bedrag en wij dit kunnen schenken, is dit absoluut niet volgens de voorwaarden van het Arthavida programma.  Zij betaalt immers haar schulden netjes af en heeft maar 1 goede oogst nodig, waarmee de put wordt afgebouwd. De put werkt nu wel, dus als er regen valt zijn haar problemen over. Volgens Mr. Sathis van Arthacharya is deze vrouw een vechter. Ze is sterk en overwint dit probleem. Ze zal er trots en nog sterker uitkomen. Van schenkingen word men lui. Een pittige, harde uitspraak waar wij van kunnen leren!

De foto bij dit artikel is uit de serie “Proud People” van fotograaf Hans Withoos.