Community College van start

Geplaatst op 16 februari 2019

Toen in het voorjaar van 2018 onze adviseur Dick de Groot op pad ging om een analyse te maken van de werking van het onderwijssysteem, konden we nog niet bevroeden dat dit meer dan een analyse op zou leveren. Uit die analyse kwam naar voren dat er wel voor heel veel kinderen na de basisschool niets meer is. Ze moeten maar aan een baan zien te komen, samen met honderdduizenden andere kinderen en zonder dat ze hebben kunnen laten zien wat hun capaciteiten zijn.

In Wellawaya ontstond toen het idee om een Community College te starten. Er staat al een gebouw en de plannen voor uitbreiding zijn inmiddels uitgevoerd. Maar wat doe je in een Community College. Je zou kunnen zeggen dat het een mengvorm is van school, huiswerkinstituut, vormingscentrum, trainingscentrum. Je kunt er een vak leren of leren lezen en schrijven, je kunt je er voorbereiden op het gebruik van een micro-krediet, je kunt er een beroepscursus volgen, je kunt er je kennis bijspijkeren om goed door tests en examens te komen. En verder alles op het gebied van leren, oefenen en ontwikkelen, zolang er leden van de gemeenschap zijn die dat willen en die daar iets mee kunnen.

Voor zo’n college kun je niet op afstand bedenken wat daar precies kan en waar behoefte aan is. Daar komt de betekenis van Community in de naam terug. Het is van en voor de community, dus moet de gemeenschap een grote rol krijgen in wat je van het Community College kunt verwachten en tegelijkertijd wat je zelf te bieden hebt. Kennis, ervaring, vaardigheden, levenswijsheid, iedereen heeft de ander wel iets te bieden. Daarbij kunnen alle projecten en programma’s die in de regio lopen vanuit de visie van de gemeenschap worden verweven, kan er samenhang in worden gebracht.

Er is trouwens al een mooi voorbeeld van iets te bieden hebben voor het Community College. Toen Dick de Groot in maart 2018 met studenten van Wellawaya sprak, riep hij hen op iets terug te doen voor de gemeenschap, uit dankbaarheid dat ze hun hele leven al gesteund worden om te kunnen gaan studeren. In een klein workshop zette hij hen aan het werk met een vorm van activerend leren. Bij deze vorm van leren wordt van de leerling een actieve rol verwacht. Leren is een actief proces en door vragen te stellen, op onderzoek uit te gaan, anderen uit te leggen wat je geleerd hebt, het geleerde toepassen leer je sneller en krijg je veel meer inzicht in de betekenis van wat je leert. De studenten waren heel enthousiast over die aanpak. Ook voor de aanwezige ouders werkte dat aanstekelijk en ze deden dan ook gewoon mee. Het was een levendige en inspirerende ontmoeting.

Nu, nog geen jaar later, hebben meer dan 50 studenten toegezegd in hun vakantie als vrijwilliger hun kennis en vaardigheden over te dragen in het Community College. Wat een geweldig initiatief! Daarmee leggen zij de basis voor wat het Community College beoogd: voor elkaar, door elkaar.