Nieuwsbrief Juni 2020

Geplaatst op 30 juni 2020

Sampath en Corona

We kunnen er niet om heen. Het corona-virus heeft heel de wereld in zijn greep. In Sri Lanka is het aantal slachtoffers gelukkig beperkt gebleven, misschien wel mede door de strenge maatregelen. Er gold een complete lockdown, waardoor de mensen binnen moesten blijven. Dat heeft enorme economische gevolgen gehad. Velen, met name de dagloners, konden niet werken en hadden daardoor geen inkomen en dus geen eten.

De nood in Sri Lanka was erg groot en Sampath is daarop ingesprongen door een actie op te zetten voor voedselpakketten. Deze actie heeft ruim € 8.000,- opgebracht en dit bedrag is door Wilde Ganzen verdubbeld. De armsten konden hiermee worden geholpen. In totaal zijn er voor 1600 gezinnen voedselpaketten uitgereikt (door iedere vestiging 3 pakketten voor de 100 armsten). Veel lezers van de Nieuwsbrief hebben hieraan bijgedragen. Grote dank daarvoor!

Ondertussen gaan de activiteiten van Sampath gewoon door. Tenminste, binnen de mogelijkheden die er zijn. De voorgenomen reis van Egbert naar Sri Lanka in augustus zal naar alle waarschijnlijkheid niet doorgaan. Ook is op dit moment nog onzeker of Janus Fleerakkers aan het einde van dit jaar naar Sri Lanka af kan reizen om weer vervolgopleidingen bijenteelt te geven.

Foto: CBO leden ontvangen voedselpakketten

Community College

Voor het College is een manager aangetrokken die alle activiteiten gaat coördineren en ook bij de directe uitvoering daarvan betrokken zal zijn. Ms. Vijayani Pathirana was hoofd van een grote school en is recent op 60-jarige leeftijd gepensioneerd.

De eerste plannen zijn gemaakt en Wellawaya, waar het eerste College gevestigd is, is sinds enkele weken weer bereikbaar. Daardoor kunnen de plannen verder uitgewerkt worden. Inmiddels heeft ook Wilde Ganzen de plannen omarmd, een welkome financiële ondersteuning.

Onderwijsondersteuning (tuition)

Door middel van studiebeurzen ondersteunt Sampath leerlingen en studenten om hun deelname aan het onderwijs te vergroten en te verbeteren. In 2019 waren dit er in totaal 161. Het zijn leerlingen op O-level (Ordinary level), A-level (Advanced level), en studenten van de universiteit. Sommigen worden voor een deel van het jaar ondersteund, anderen voor het gehele jaar.

Van de 161 komen 114 van de leerlingen en studenten uit Wellawaya en Tanamalwila, en 47 uit Kandy, Kurunagala en Mawatagama. Per leerling of student doneert Sampath ongeveer € 150 euro per jaar. Er is eerder aangegeven dat de verstrekking van individuele beurzen wordt uit gefaseerd, in 2019 is gestart het gewijzigd beleid toe te passen. Sampath en Arthacharya zijn nu gestart met tuition lessen in eigen beheer in het Community Center.

Foto: meeting met studenten in Tanamalwila

Microkredieten  

Een van onze studenten, Dulanjali, 4e-jaars rechtenstudent in Colombo en afkomstig uit Wellawaya, zal regelmatig kleine artikelen schrijven over het leven in ons werkgebied. Deze keer over microkrediet:

De landbouw in Sri Lanka heeft wat minder last gehad van Corona dan andere sectoren. Dit komt omdat de regering deze sector, na de uitbraak van Corona, tot kernsector heeft gepromoveerd. Hiermee probeerde men te voorkomen dat ook hier, zoals in andere sectoren, allerlei problemen in de voorzieningen in het land zouden ontstaan. Een van de zaken die de regering bepaalde was bijvoorbeeld dat alle leningnemers met kredieten kleiner dan 1 mio Rupi (€ 5.000 microkrediet) 3 maanden uitstel van betaling kregen.

Deze maatregel gaf rust aan de klanten van onze partner Arthavida, omdat ze tijdelijk geen rente en aflossing hoefden te betalen. Maar niet aan Arthavida zelf, die wel grote verplichtingen heeft. Zij hebben 16 kantoren in het land, waarvan Wellawaya en Tanamalwila “onze” kantoren zijn, en op elk kantoor werken gemiddeld 4 tot 5 mensen. En zij moeten natuurlijk wel salaris krijgen…

Inmiddels is, met financiële assistentie en technische hulp van Sampath, de zaak weer onder controle. De laatste weken zijn alle kantoren weer opengegaan en we zien dat de loyaliteit van de klanten groot is. Zij doen het uiterste om hun achterstanden in te lopen, want ze begrijpen dat Arthavida voor hen veel meer is dan een geldgever. Denk bijvoorbeeld aan de voedselpakketten die aan de armsten zijn uitgedeeld met financiële steun uit Nederland.

Bijenproject

Op dit moment zijn bij een eerste groep van 20 boeren bijenkorven geplaatst. Deze boeren worden opgeleid tot instructeur, zodat de andere 480 boeren kunnen worden opgeleid. Inmiddels is ook de regering van Sri Lanka nauw betrokken bij het project. Zij leveren kennis, trainen de boeren, etc.

Wilde Ganzen besteedde in haar magazine uitgebreid aandacht aan het project. Lees hier verder…

Samenwerking Vebego

Sampath gaat de komende jaren een samenwerking aan met Vebego Foundation. Laatstgenoemde investeerde al eerder in gebouwen in Sri Lanka, ook samen met ons. Nu gaan ze verder in hun ondersteuning: ze nemen ons concept van het Community College over en gaan dat toepassen in Nikaweratiya. Daarnaast gaan ze bouwen in Tanamalwila. En in dat gebouw gaan we het derde(!) Community College oprichten.

Familiebedrijf Vebego is sinds de oprichting van Schoonmaakbedrijf Hago in 1943 uitgegroeid tot een krachtig collectief van meer dan 150 bedrijven en joint ventures. De ruim 36.000 medewerkers werken in facilitaire dienstverlening en zorg voor klanten in Nederland, Zwitserland, België en Duitsland.