Onze projecten

Een toekomst met perspectief

De projecten die we initiëren en financieren zijn er op gericht om de levensomstandigheden van de armste mensen in Sri Lanka te verbeteren. We geloven dat zelfredzaamheid de meest duurzame weg is naar een betere toekomst. Daarom ligt onze focus op onderwijs en ondernemen. Zo helpen we jongeren in Sri Lanka door te investeren in bijscholing en beroepsonderwijs. Ondernemers met ambitie krijgen dankzij ons microfinancieringsprogramma de kans om verder te groeien en zo een goed bestaan op te bouwen.

Projecten in beeld

Naast de klimaatverandering zijn ook kuddes olifanten een groot probleem voor de boeren in Sri Lanka. In hun zoektocht naar eten, belanden de olifanten...

Bekijk project

Vele studenten in Sri Lanka hebben na de school vaak geen uitzicht op een vervolgopleiding of baan. Hier wil Sampath...

Bekijk project

In het werkgebied van Sampath zijn weinig werkgevers waar de bewoners een betaalde baan kunnen vinden. De regio is veelal agrarisch georiënteerd...

Bekijk project

Dit doen we nog meer

Bijscholing voor arme kinderen in Sri Lanka

Voor de armste mensen in Sri Lanka is er vaak geen geld voor goed onderwijs. Daarom helpt Sampath Foundation arme kinderen in Sri Lanka met bijscholing. Zo krijgen ook zij de mogelijkheid om verder te studeren en hun kans op een goede baan te vergroten.

Community Center

Mede door onze steun is de bouw van een Community Center gerealiseerd in Wellawaya. In september 2015 is het centrum feestelijk geopend door de Nederlandse ambassadeur In Sri Lanka, mevrouw Doornewaard, in aanwezigheid van veel belangstellenden.

Beroepsonderwijs voor jonge werklozen

In Tanamalwila, één van de de armste streken van Sri Lanka, is de werkloosheid heel hoog. Sampath Foundation biedt jonge werklozen de kans om een beroepsopleiding te volgen met uitzicht op een baan. Zo kunnen zij op eigen kracht de vicieuze cirkel van armoede doorbreken.

Zelfmoordpreventie

Sri Lanka kampt met de hoogste zelfmoordcijfers ter wereld. Drie jaar geleden zijn we in samenwerking met Cordaid gestart met een zelfmoordpreventieprogramma in Wellawaya en Tanamalwila. Deze twee gebieden kampen met een hoge werkloosheid waardoor er veel mensen leven onder de armoedegrens.