Onze projecten

Een toekomst met perspectief

De projecten die we initiëren en financieren zijn er op gericht om de levensomstandigheden van de armste mensen in Sri Lanka te verbeteren. We geloven dat zelfredzaamheid de meest duurzame weg is naar een betere toekomst. Daarom ligt onze focus op onderwijs en ondernemen. Zo helpen we jongeren in Sri Lanka door te investeren in bijscholing en beroepsonderwijs. Ondernemers met ambitie krijgen dankzij ons microfinancieringsprogramma de kans om verder te groeien en zo een goed bestaan op te bouwen.

Projecten in beeld

Naast de klimaatverandering zijn ook kuddes olifanten een groot probleem voor de boeren in Sri Lanka. In hun zoektocht naar eten, belanden de olifanten op de akkers en verwoesten ze soms de complete oogst. Sampath is een project gestart om met bijen de olifanten van de akkers te verjagen. Ons uiteindelijke doel is om 2000 boeren te helpen. Lees hier hoe we dat doen!

Lees hier meer over dit project

Voor de armste mensen in Sri Lanka is er vaak geen geld voor goed onderwijs. Daarom helpt Sampath Foundation arme kinderen in Sri Lanka met bijscholing. Zo krijgen ook zij de mogelijkheid om verder te studeren en hun kans op een goede baan te vergroten.

Lees hier meer over dit project

In Tanamalwila, één van de de armste streken van Sri Lanka, is de werkloosheid heel hoog. Sampath Foundation biedt jonge werklozen de kans om een beroepsopleiding te volgen met uitzicht op een baan. Zo kunnen zij op eigen kracht de vicieuze cirkel van armoede doorbreken.

Lees hier meer over dit project

Dit doen we nog meer

Restauratie watertanks

In de armste streken van Sri Lanka is er sprake van grote droogte. Door het ontbreken van een goed irrigatiesysteem, kunnen de boeren vaak maar een keer per jaar oogsten. De restauratie van watertanks zou hierin een belangrijk verschil kunnen maken.

Engelse conversatieles

In het door ons gefinancierde Community Center van Wellawaya wordt er met ingang van augustus 2016 Engelse conversatieles aangeboden. Honderd scholieren variërend in de leeftijd van 9 tot en met 13 krijgen hiermee de mogelijkheid om hun Engels te verbeteren.

Zelfmoordpreventie

Sri Lanka kampt met de hoogste zelfmoordcijfers ter wereld. Drie jaar geleden zijn we in samenwerking met Cordaid gestart met een zelfmoordpreventieprogramma in Wellawaya en Tanamalwila.

Community Center

Mede door onze steun is de bouw van een Community Center gerealiseerd in Wellawaya. In september 2015 is het centrum feestelijk geopend door de Nederlandse ambassadeur In Sri Lanka, mevrouw Doornewaard, in aanwezigheid van veel belangstellenden.