ANBI

Missie en doel

Sampath Foundation is opgericht in 2010 met als doel om de leefomstandigheden van de allerarmsten in Sri Lanka te verbeteren. Dat doet we door projecten te initiëren en te financieren gericht op onderwijs en ondernemen. Zelfredzaamheid staat voorop: we helpen de mensen om zelfstandig te bouwen aan een betere toekomst.

Bestuur

Egbert Hendriks: oprichter en voorzitter
Gerrit van Arendonk: penningmeester
Hans van der Velden: secretaris

Het bestuur is onbezoldigd. Naast het bestuur werkt een groep van betrokken en gepassioneerde vrijwilligers voor Sampath Foundation.

Bestedingsbeleid

Sampath Foundation werkt in Nederland uitsluitend met vrijwilligers. In Sri Lanka wordt samengewerkt met twee lokale partners. Aangezien de stichting haar inkomsten maximaal aan het doel ter beschikking wil stellen worden de overhead kosten van de stichting tot een minimum beperkt. Van alle donaties gaat negentig procent naar Sri Lanka ter financiering van scholing en microkrediet en voor de projectuitvoering door Arthavida of Arthacharya. Zij betalen hiervan de Singalese medewerkers een salaris. Het geld komt dus voor het grootste deel ten goede aan de bevolking van Sri Lanka voor een betere toekomst.

Jaarverslag

Bekijk hier het jaarverslag 2016.

Statuten

Bekijk onze statuten.