Onze droom

In 2010 is Sampath Foundation opgericht. Met onze partners en een betrokken groep vrijwilligers werken we aan het realiseren van een gedeelde droom: dat ook de allerarmsten in Sri Lanka toegang hebben tot het beste onderwijs en zelfvoorzienend kunnen zijn in hun bestaan.

We zijn ervan overtuigd dat de mensen, die wij met onze programma’s ondersteunen, het verschil kunnen maken. In het microfinancieringsprogramma zien we ondernemers die gemotiveerd zijn en binnen de afgesproken termijn hun leningen terugbetalen. Kinderen waarvan de ouders in het microfinancieringsprogramma participeren, krijgen toegang tot beter onderwijs. Het effect hiervan is dubbel: de ouders zijn trots dat zij hun kinderen beter onderwijs kunnen laten volgen en zijn nog gemotiveerder om van hun bedrijf een succes te maken. De jonge werklozen die we een beroepsopleiding laten volgen krijgen door deze opleiding de kans op een baan of het starten van een eigen bedrijf. Zij kunnen op hun beurt anderen leren wat zij geleerd hebben en hen als ondernemer nieuw werk bieden.

Het is onze droom dat wij op de lange termijn niet meer nodig zijn. Dat onze lokale partners Arthavida en Arthacharya Foundation volledig zelfstandig kunnen draaien. Dat het succes van hun programma’s gezien en overgenomen wordt door andere partijen als ‘best practice’ en dat ze hierin financieel worden bijgestaan door de overheid. Tot die tijd zijn wij er om de armste mensen in Sri Lanka te helpen. Want iedereen verdient een goed bestaan.

Voor een toekomst met perspectief

Steun het werk van Sampath Foundation

Doneer nu