Onze partners

Samenwerken aan een toekomst met perspectief

In Sri Lanka werken we nauw samen met onze lokale partners. Zij dragen zorg voor de organisatie en uitvoering van de projecten en zien er namens onze stichting op toe dat afspraken worden nageleefd. Daarnaast werken we samen met een aantal Nederlandse partners. Organisaties die net als wij maatschappelijk betrokken zijn en staan voor een duurzame manier van armoedebestrijding. In veel gevallen treedt Sampath Foundation op als initiator en zoekt zij actief andere partners op om de financiering van een programma te realiseren.

Rabobank Foundation

De Rabobank Foundation is het maatschappelijk fonds van de Rabobank. Het doel van de Rabobank Foundation is investeren in zelfredzaamheid van mensen. In het buitenland focust Rabobank Foundation zich op de miljoenen kleine boeren in ontwikkelingslanden. Het doel is om deze boeren en hun coöperaties economisch te versterken door hen toegang te geven tot financiering en kennis. Rabobank Foundation heeft ons destijds met hun partners Arthacharya en Arthavida in Sri Lanka in contact gebracht. Ook de eerste stappen werden met hun hulp gezet. Sampath is hen daarvoor nog steeds dankbaar.

Website: Rabobank Foundation

Arthavida

De microfinancieringsorganisatie Arthavida richt zich in het bijzonder op de allerarmste vrouwen op het platteland van Sri Lanka. Vanouds versterkt ze vrouwengroepen en geeft hen kleine leningen. Ze doet dit vanuit 14 kantoren, verspreid over het land. Arthavida biedt haar klanten de mogelijkheid om geld te lenen tegen gemakkelijke voorwaarden. Dankzij de steun van Sampath Foundation heeft Arthavida zich de afgelopen jaren verder kunnen ontwikkelen. Nu hebben ook veel boeren en kleine ondernemers in Sri Lanka toegang gekregen tot productieve kredieten.

Website: Arthavida

Arthacharya Foundation

Arthacharya is een zusterorganisatie van Arthavida. Daar waar Arthavida zich richt op microfinanciering, zet Arthacharya zich in voor alle sociale projecten die er op gericht zijn om armoede in Sri Lanka te bestrijden.

Website: Arthacharya Foundation

Wilde Ganzen

Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd op een unieke wijze. Hun motto: Klein project; groot verschil. Ze ondersteunen ontwikkelingsprojecten, die opgezet zijn door mensen ter plekke in samenwerking met bevlogen Nederlanders. Dat gebeurt met kennis, ervaring en financiële steun, die aanwezig is bij de Wilde Ganzen. Zo zorgt men voor een structurele verbetering. Vele van de projecten van Sampath worden door Wilde Ganzen gesteund.

Website: Wilde Ganzen

Cordaid

Cordaid is een ontwikkelingsorganisatie die armoede en uitsluiting bestrijdt in ’s werelds meest kwetsbare samenlevingen en conflictgebieden. Waar samenlevingen gebukt gaan onder geweld en ongelijkheid, bouwen zij aan bloeiende gemeenschappen. Dit doen ze door veiligheid te bieden, samen kansen te creëren en de kracht in mensen naar boven te halen. Met name in de beginjaren van Sampath was Cordaid een belangrijke partner. Daarna heeft Cordaid haar focus verlegd van Sri Lanka naar andere landen.

Website: Cordaid

Vebego Foundation

De Vebego Foundation is onderdeel van Vebego. Het kenmerk van de Vebego Foundation is om op een structurele manier een bijdrage te leveren aan maatschappelijke projecten. De projecten zijn altijd combinaties van een financiële bijdrage en inzet van de Vebego medewerkers. Dit kan ver weg zijn, door deel te nemen aan een bouwreis of dichtbij door bijvoorbeeld een dag vrijwilligerswerk te doen. Vebego was voor het eerst onze partner bij de bouw van het community center.

Website: Vebego Foundation

Marthe van Rijswijck Foundation

De Marthe van Rijswijck Foundation wordt gefinancierd door Sprangers Bouwbedrijf. Deze stichting richt zich met name op het verlenen van financiële steun aan duurzame ontwikkelingshulp ten behoeve van kansarme kinderen over de hele wereld.

Website: Marthe van Rijswijck Foundation

Louisa Stichting

De Louisa Stichting maakt deel uit van de Orde der Vrijmetselaren. De Stichting verleent financiële hulp aan kinderen, die geen aanspraak kunnen maken op de Universele Rechten van het Kind.
Gesteund worden kortlopende projecten gericht op duurzame verbetering van de leefomstandigheden en mogelijkheden van kansarme kinderen, gebaseerd op humanitaire beginselen. Louisa was de partner bij de bouw van het pand voor de preschool en het community center in Wellawaya.

 

Website: Louisa Stichting

Partin

Partin is de brancheorganisatie voor Particuliere Initiatieven (PI) en geeft Particuliere Initiatieven zoals Sampath Foundation een stem bij discussies over ontwikkelingssamenwerking en behartigt de belangen van deze groep. De lijfspreuk Samen kunnen we meer, samen doen we meer vormt de basis achter de activiteiten die Partin ontplooit. Partin maakt zaken mogelijk die voor het afzonderlijke PI onmogelijk zijn. Denk hierbij aan collectieve subsidieaanvragen, kwaliteitsverbetering door samen werken en samen leren en het gesprek aangaan met diverse andere actoren in de sector.

Website: Partin