Resultaten

Dit hebben we al bereikt

In de afgelopen jaren hebben we in Wellawaya een succesvol microfinancieringsprogramma opgezet in samenwerking met onze partners Arthavida en Rabobank Foundation. Het programma loopt zo goed dat het inmiddels zelfstandig door Arthavida voortgezet wordt. We helpen hen alleen met het financieren van de microkredieten.

In Wellawaya zijn we in 2010 gestart met een bijscholingsprogramma. Inmiddels hebben we al 760 kinderen kunnen helpen hiermee. Bijscholing is noodzakelijk omdat het onderwijs in de arme gebieden van Sri Lanka niet goed genoeg is en alleen de kinderen met de beste schoolresultaten toegang krijgen tot de universiteit of kans hebben op een goede baan. De kosten van bijscholing zijn voor de allerarmsten niet op te brengen. Daarom helpt Sampath Foundation deze kinderen.

We hebben veel kleinere projecten gedaan: een speeltuin, aanleggen van een dam om de akkers beter te bevloeien, suïcide preventieprogramma, bouwen van een kantoor en ruimte voor preschool en opleiding, automatisering voor Arthavida. Daarnaast zijn vele partijen uit Nederland inmiddels betrokken bij het werk in Sri Lanka. O.a. Wilde Ganzen die bijna elke keer waardevolle adviezen verstrekt en financieel ondersteunt.

Dit willen we nog bereiken

We zijn op de goede weg, maar willen nog meer doen. We hebben ons de afgelopen jaren vooral gericht op Wellawaya. Nu zijn we gestart met beroepsopleidingen voor jonge werklozen in Tanamalwila. Met het aanbieden van beroepsopleidingen met uitzicht op werk, willen we bijdragen aan het doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede. Dit project was zo succesvol, dat we zelfs al een tweede ronde achter de rug hebben.

In 2019 zijn we ook begonnen met studiebeurzen voor studenten in Tanamalwila.

En in 2020 zijn we ambitieus begonnen aan het bijenproject, zowel in Wellawaya als Tanamalwila. Daarnaast hebben we de start gemaakt het plannen voor het concept community college. Samen met Wilde Ganzen en Vebego Foundation.

Lees meer over onze projecten

Facts & Figures

Actief in: Sri Lanka
Sinds: 2010
Fondsen geworven: € 1.050.000
Aantal partners: 10
Aantal vrijwilligers: 18
Aantal lopende projecten: 4
Aantal kinderen door ons geholpen: 760
Aantal verstrekte microkredieten: 4000

Microfinanciering door Arthavida

Bijscholing