Resultaten

Dit hebben we al bereikt

In de afgelopen jaren hebben we in Wellawaya een succesvol microfinancieringsprogramma opgezet in samenwerking met onze partners Arthavida en Rabobank Foundation. Het programma loopt zo goed dat het inmiddels zelfstandig door Arthavida voortgezet kan worden. Sampath Foundation zal zich nu vooral gaan focussen op het ‘peer to peer’ programma. Dit programma is bedoeld voor ondernemers die al eerder een microkrediet hebben ontvangen, maar de ambitie hebben om verder te groeien. In 2016 zijn de eerste kredieten verstrekt. Het koppelen van Nederlandse ondernemers aan ondernemers uit Sri Lanka is een hele nieuwe vorm van microfinanciering, waar we ondernemers in Sri Lanka nieuwe kansen mee kunnen bieden.

In Wellawaya zijn we in 2010 gestart met een bijscholingsprogramma. Inmiddels hebben we al 300 kinderen kunnen helpen met bijscholing. Bijscholing is noodzakelijk omdat het onderwijs in de arme gebieden van Sri Lanka niet goed genoeg is en alleen de kinderen met de beste schoolresultaten toegang krijgen tot de universiteit of kans hebben op een goede baan. De kosten van bijscholing zijn voor de allerarmsten niet op te brengen. Daarom helpt Sampath Foundation deze kinderen.

Dit willen we nog bereiken

We zijn op de goede weg, maar willen nog meer doen. We hebben ons de afgelopen jaren vooral gericht op Wellawaya. Nu willen we met de beroepsopleidingen voor jonge werklozen het verschil gaan maken in Tanamalwila. Met het aanbieden van beroepsopleidingen met uitzicht op werk, willen we bijdragen aan het doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede. Begin 2017 starten we in Tanamalwila ook met het ‘peer to peer’ programma. Het streven is daarnaast om in 2017 te starten met een nieuw project waarbij we ons, samen met Wild Ganzen, gaan richten op een meer structurele verbetering van het systeem. Dat betekent een verschuiving van individuele hulp naar een focus gericht op het verbeteren van de leefomstandigheden zodat nog meer mensen kunnen gaan profiteren van onze hulp.

Lees meer over onze projecten

Facts & Figures

Actief in: Sri Lanka
Sinds: 2010
Fondsen geworven: € 560.000
Aantal partners: 10
Aantal vrijwilligers: 18
Aantal lopende projecten: 4
Aantal kinderen door ons geholpen: 300
Aantal verstrekte microkredieten: 3000

Microfinanciering door Arthavida

Bijscholing