Cordaid

Cordaid is een ontwikkelingsorganisatie die armoede en uitsluiting bestrijdt in ’s werelds meest kwetsbare samenlevingen en conflictgebieden. Waar samenlevingen gebukt gaan onder geweld en ongelijkheid, bouwen zij aan bloeiende gemeenschappen. Dit doen ze door veiligheid te bieden, samen kansen te creëren en de kracht in mensen naar boven te halen. Met name in de beginjaren van Sampath was Cordaid een belangrijke partner. Daarna heeft Cordaid haar focus verlegd van Sri Lanka naar andere landen.

Website: Cordaid