Partin

Partin is de brancheorganisatie voor Particuliere Initiatieven (PI) en geeft Particuliere Initiatieven zoals Sampath Foundation een stem bij discussies over ontwikkelingssamenwerking en behartigt de belangen van deze groep. De lijfspreuk Samen kunnen we meer, samen doen we meer vormt de basis achter de activiteiten die Partin ontplooit. Partin maakt zaken mogelijk die voor het afzonderlijke PI onmogelijk zijn. Denk hierbij aan collectieve subsidieaanvragen, kwaliteitsverbetering door samen werken en samen leren en het gesprek aangaan met diverse andere actoren in de sector.

Website: Partin