Rabobank Foundation

De Rabobank Foundation is het maatschappelijk fonds van de Rabobank. Het doel van de Rabobank Foundation is investeren in zelfredzaamheid van mensen. In het buitenland focust Rabobank Foundation zich op de miljoenen kleine boeren in ontwikkelingslanden. Het doel is om deze boeren en hun coöperaties economisch te versterken door hen toegang te geven tot financiering en kennis. In Nederland focust het fonds op arbeidsparticipatie, financiële zelfredzaamheid en sport voor mensen met een beperking.