Beroepsonderwijs voor jonge werklozen

Armoede Sri Lanka

In Tanamalwila, een gebied waar we met Sampath actief zijn, leeft meer dan veertig procent onder de armoedegrens. Veel van hen zijn werkloos. Door jonge werklozen een beroepsopleiding aan te bieden, proberen we de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Help ons mee in deze strijd!

Doneer nu

 

De meeste mensen  in dit gebied zijn boer en afhankelijk van regen als watervoorziening. Door aanhoudende droogte is de werkloosheid groot en daardoor ook de armoede. Ook het zelfmoordpercentage in dit gebied is één van de hoogste ter wereld. Door jonge werklozen de mogelijkheid te geven om een beroepsopleiding te volgen met uitzicht op een baan, ontstaat er weer nieuw perspectief op een betere toekomst.

Het project

In oktober 2016 zijn we in samenwerking met onze partners Arthacharya Foundation en Wilde Ganzen gestart met een project om 420 jonge werklozen in Tanamalwila aan een opleiding en een baan te helpen. Aan het project nemen zowel jongens als meisjes deel in de leeftijd van 18 tot 25 jaar. We geven ze de kans een beroep te leren met zekerheid op werk na afronding van de opleiding. Hierdoor leren zij een vak waarmee zij zichzelf en hun families kunnen onderhouden. Ook ontstaat er een positief effect voor de hele leefgemeenschap omdat deze jongeren bedrijfjes zullen starten en zelf weer anderen kunnen opleiden of in dienst nemen. Zo kunnen zij zelf de vicieuze cirkel van armoede doorbreken.

Leren en werken

De jongeren worden niet alleen opgeleid maar krijgen na afronding van hun opleiding ook werk aangeboden. In samenwerking met Arthacharya Foundation is er een marktonderzoek gedaan om te kijken waar de grootste kansen liggen op het gebied van werkgelegenheid. De beroepen waarvoor de jongeren opgeleid worden, liggen op het gebied van o.a. elektrotechniek, beauty en verzorging, motorvoertuigtechniek, telefonie en ICT.

Zo kun je helpen

Wil jij een jonge werkloze uit Tanamalwila de kans geven om een goed bestaan met perspectief op te bouwen? Sponsor dan een beroepsopleiding !

Doneer nu