Community Center

Mede door onze steun is de bouw van een Community Center gerealiseerd in Wellawaya. In september 2015 is het centrum feestelijk geopend door de Nederlandse ambassadeur In Sri Lanka, mevrouw Doornewaard, in aanwezigheid van veel belangstellenden.

In het centrum worden er diverse cursussen gegeven aan de lokale bevolking. In het centrum is ook een kinderopvang (3 tot 6 jaar) gerealiseerd, waardoor de moeders kunnen meehelpen op het land. Daardoor komen hun kinderen ook in contact met anderen, en ontwikkelen ze bovendien sociale vaardigheden. In het Community Center is ook een kantoor van onze lokale partner Arthavida  gevestigd ten behoeve van het microfinancieringsprogramma.

Het Community Center is tot stand gekomen met behulp van onze partners Vebego Foundation, Louise stichting, Cordaid en Marthe van Rijswijck Foundation.

Onze laatste projecten

Hoe het worden van imker zowel de boer, de natuur en zeker ook de olifant helpt

Naast de klimaatverandering zijn ook kuddes olifanten een groot probleem voor de boeren in Sri Lanka. In hun zoektocht naar eten, belanden de olifanten...

Community College

Vele studenten in Sri Lanka hebben na de school vaak geen uitzicht op een vervolgopleiding of baan. Hier wil Sampath...

Help een ondernemer in Sri Lanka groeien met behulp van microkrediet

In het werkgebied van Sampath zijn weinig werkgevers waar de bewoners een betaalde baan kunnen vinden. De regio is veelal agrarisch georiënteerd...