Restauratie watertanks

In de armste streken van Sri Lanka is er sprake van grote droogte. Door het ontbreken van een goed irrigatiesysteem, kunnen de boeren vaak maar een keer per jaar oogsten. De restauratie van watertanks zou hierin een belangrijk verschil kunnen maken.

Het gebrek aan water in de armste streken van Sri Lanka heeft een grote invloed op de leefomstandigheden. Doordat de boeren volledig afhankelijk zijn van regenwater is er onvoldoende oogst, onvoldoende te eten en is er ook onvoldoende werkgelegenheid. Sampath Foundation is in samenwerking met haar partners Arthacharya Foundation, Stichting Waterhelp, Share4more en  in 2015 een project gestart om een duurzame oplossing te vinden voor het waterprobleem.

In Sri Lanka zijn in de droge gebieden veel ‘tanks’. Dit zijn eigenlijk meertjes om regenwater op te vangen zodat dit behouden blijft en in de droge periode gebruikt kan worden voor bevloeiing van de akkers. Vaak zijn deze tanks oud en niet goed onderhouden. Dit heeft tot gevolg dat ze soms overstromen, met als gevolg verlies aan water dat gebruikt had kunnen worden voor bevloeiing. Soms zijn de toevoer- of afvoerkanalen dichtgeslibd. Daarom hebben wij initiatief genomen om de water tank in Bodhi Wewa, een klein plaatsje in Wellawaya, te restaureren. Voor de restauratie konden dertig boeren slechts één keer per jaar oogsten, daarna was er genoeg water zodat zeventig boeren twee keer per jaar een oogst hadden. De eerste oogst werd opgegeten, de tweede oogst konden worden verkocht. Dit betekende dus extra inkomsten!

De restauratie van de watertank in Bodhi Wewa was onderdeel van een groot project. Helaas is dit project op besluit van de overheid vroegtijdig beëindigd.

Wil je meer weten over dit project? Neem gerust contact met ons op. We vertellen je graag meer!

Contact