Zelfmoordpreventie

Sri Lanka kampt met de hoogste zelfmoordcijfers ter wereld. Daarom hebben we in samenwerking met Cordaid  een zelfmoordpreventieprogramma in Wellawaya en Tanamalwila uitgevoerd.

Daar leven veel mensen onder de armoedegrens. De meeste mensen zijn boer en afhankelijk van regen als watervoorziening. Mede door aanhoudende droogte is de armoede groot en de werkloosheid ook. Het zelfmoordpercentage in dit gebied is dan ook één van de hoogste ter wereld. Met het zelfmoordpreventieprogramma is het aantal zelfmoorden de laatste jaren aantoonbaar gedaald. In dit programma is onder deskundige begeleiding veel aandacht besteed aan het herkennen van gedrag dat risicovol is, en daarna aan begeleiding van de risicogroep naar ander gedrag.

Met ons nieuwe project in Tanamalwila gericht op jonge werklozen, dragen we ook bij aan het doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede. Dit zal naar verwachting ook een positief effect hebben op de zelfmoordcijfers in dit gebied.

Wil je meer weten over dit project? Neem gerust contact met ons op. We vertellen je graag meer!

Contact