Zelfmoordpreventie

Sri Lanka kampt met de hoogste zelfmoordcijfers ter wereld. Drie jaar geleden zijn we in samenwerking met Cordaid  gestart met een zelfmoordpreventieprogramma in Wellawaya en Tanamalwila.

In Wellawaya en Tanamalwila leven veel mensen onder de armoedegrens. De meeste mensen zijn boer en afhankelijk van regen als watervoorziening. Mede door aanhoudende droogte is de armoede groot en de werkloosheid ook. Het zelfmoordpercentage in dit gebied is dan ook één van de hoogste ter wereld. Met het zelfmoordpreventieprogramma is het aantal zelfmoorden de laatste jaren aantoonbaar gedaald. Met ons nieuwe project in Tanamalwila gericht op jonge werklozen <link onze projecten/beroepsonderwijs>, dragen we bij aan het doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede. Dit zal naar verwachting ook een positief effect hebben op de zelfmoordcijfers in dit gebied.

Wil je meer weten over dit project? Neem gerust contact met ons op. We vertellen je graag meer!

Contact