Zelfmoordpreventie

Sri Lanka kampt met de hoogste zelfmoordcijfers ter wereld. Daarom hebben we in samenwerking met Cordaid  een zelfmoordpreventieprogramma in Wellawaya en Tanamalwila uitgevoerd.

Daar leven veel mensen onder de armoedegrens. De meeste mensen zijn boer en afhankelijk van regen als watervoorziening. Mede door aanhoudende droogte is de armoede groot en de werkloosheid ook. Het zelfmoordpercentage in dit gebied is dan ook één van de hoogste ter wereld. Met het zelfmoordpreventieprogramma is het aantal zelfmoorden de laatste jaren aantoonbaar gedaald. In dit programma is onder deskundige begeleiding veel aandacht besteed aan het herkennen van gedrag dat risicovol is, en daarna aan begeleiding van de risicogroep naar ander gedrag.

Met ons nieuwe project in Tanamalwila gericht op jonge werklozen, dragen we ook bij aan het doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede. Dit zal naar verwachting ook een positief effect hebben op de zelfmoordcijfers in dit gebied.

Onze laatste projecten

Hoe het worden van imker zowel de boer, de natuur en zeker ook de olifant helpt

Naast de klimaatverandering zijn ook kuddes olifanten een groot probleem voor de boeren in Sri Lanka. In hun zoektocht naar eten, belanden de olifanten...

Community College

Vele studenten in Sri Lanka hebben na de school vaak geen uitzicht op een vervolgopleiding of baan. Hier wil Sampath...

Help een ondernemer in Sri Lanka groeien met behulp van microkrediet

In het werkgebied van Sampath zijn weinig werkgevers waar de bewoners een betaalde baan kunnen vinden. De regio is veelal agrarisch georiënteerd...