Bijscholing voor arme kinderen

In Sri Lanka is het onderwijs gratis. Helaas is de kwaliteit niet overal even goed, zeker niet in de armste gebieden zoals Wellawaya en Tanamalwila. Bijscholing is noodzakelijk omdat alleen de kinderen met de beste schoolresultaten toegang krijgen tot de universiteit of kans hebben op een goede baan. De kosten van bijscholing zijn voor de allerarmsten niet op te brengen. Daarom helpt Sampath Foundation deze kinderen. Zodat ook zij zicht hebben op een betere toekomst.

De kosten van de bijlessen bedragen 15 euro per maand per kind. Wij helpen de kinderen gemiddeld acht tot negen jaar. Zo kunnen we garanderen dat zij ook echt hun studie kunnen afmaken. Daarom hebben we behoefte aan mensen die gedurende langere tijd een kind in Sri Lanka willen steunen.

Gemiddeld helpen wij elk jaar zo’n 125 kinderen . Dit zijn voornamelijk scholieren in de laatste jaren van het ‘O-level’ en de 2 jaren ‘A-level’ (zie toelichting). Als ze daarna door kunnen stromen naar de universiteit blijven we ze helpen tot het einde van hun studie. We steunen kinderen waarvan de ouders meedoen aan het microfinancieringsprogramma. Deze gezinnen zijn door onze partner Arthavida geselecteerd op de ondernemerskwaliteiten van de ouders zoals betrouwbaarheid, doorzettingsvermogen en stabiliteit. Zij doen dit uiterst zorgvuldig en zetten zich met veel liefde in voor deze kinderen. Daarnaast zijn er geestelijken actief in heel Sri Lanka die kinderen aandragen voor ons programma en hen ook persoonlijk begeleiden.

Het onderwijssysteem in Sri Lanka

O-level (= ordinary level)
Basisonderwijs = jaar 1 t/m 5 (leeftijd 5-10 jaar)
Lager voortgezet onderwijs = jaar 6 t/m 8 (leeftijd 10-13 jaar)
Hoger voortgezet onderwijs = jaar 9 t/m 11 (leeftijd 13-16 jaar)
O-level examen (vgl HAVO diploma)

A-level (advanced level)
Hoger onderwijs = jaar 12-13 (leeftijd 16-18 jaar)
A-level examen

Zo kun je helpen

Steun een scholier

Wil je de armste kinderen in Sri Lanka ook de kans geven op een goede vervolgopleiding of baan? Steun dan een scholier voor €15,- per maand

Doneer nu

Goed om te weten

We vinden het belangrijk dat je weet voor wie je het doet. Daarom bieden we je als donateur de mogelijkheid om te corresponderen met het kind dat dankzij jouw financiële steun in staat is bijlessen te volgen. De kinderen in Sri Lanka zijn zelf heel blij met dit contact omdat ze graag schrijven over hun vorderingen en zo ook hun Engels kunnen oefenen.

597-g-dulanjalee-gunawardena-1

Het verhaal van Dulanjali Grunawardhara

Dulanjali Grunawardhara is een meisje van 20 jaar dat door ons ondersteund wordt met bijscholing. Zij is recent toegelaten tot de universiteit. Dulanjali haar ouders zijn boer en verbouwen groenten en bananen. Toen we haar in februari 2016 bezochten, vertelde ze ons dat ze rechten wilde studeren en later professor wil worden. Zij is geselecteerd uit studenten die uit het hele land komen. Dat is een hele prestatie voor een arm meisje uit Wellawaya. Ze moest voor deze plaats op de universiteit concurreren met de beste studenten van het land die veel meer mogelijkheden hebben. Als Sampath Foundation haar niet ondersteund had met bijlessen, had zij dit nooit kunnen bereiken. Dit is een prachtig resultaat van de jarenlange steun die we Dulanjali hebben kunnen geven.